Predpisy pre vypracovanie záverečných prác

Pokyny pre vypracovanie bakalárskej a diplomovej práce

Šablóny záverečných prác

Initiates file downloadBakalárska práca - VZOR_končiaci v júni 2021

Initiates file downloadDiplomová práca - VZOR_končiaci v júni 2021

 

Šablóny bakalárskeho, semestrálneho a diplomového projektu

Initiates file downloadBakalársky projekt, Semestrálny projekt, Diplomový projekt - VZOR

Initiates file downloadSemestrálna práca - VZOR

 

Ďašie informácie a odporúčania:

Initiates file downloadInformácie k predkladaniu záverečných prác v auguste ak. roku 2019/2020

Initiates file downloadOdporúčaná formálna úprava záverečných prác

Initiates file downloadSmernica - Pokyny na spracovanie záverečných prác

Initiates file downloadPokyny k elektronickému odovzdávaniu prác

Initiates file downloadBližšie informácie k definovaniu kategórie "konspekt" v záverečných prácach

 

Evidenčné číslo (kód z AIS) má byť umiestnené aj na vrchnom obale práce (DP aj BP). Forma a spôsob umiestnenia kódu je uvedená v predpisoch, ktoré boli v tomto zmysle aktualizované.

Ak si chcete skontrolovať, či máte správne vytvorený dokument pre kontrolu originality, tak to môžete spraviť Opens external link in new windowtu.

Pokyny pre pre vypracovanie dizertačnej práce

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica