Konferencia Transfer 2017

Prijímacie - výberové konanie

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

 

Bakalárske ŠP

- špeciálna strojárska technika;

- servis a opravy automobilov;

- mechanizmy špeciálnej techniky:

pre ak. rok 2017/2018              pre ak. rok 2018/2019

I. kolo – do 31.03.2017            I. kolo – do 31.03.2018

II. kolo – do 30.06.2017           II. kolo – do 30.06.2018

III. kolo – do 18.08.2017          III. kolo – do 18.08.2018

IV. kolo – do 30.09.2017          IV. kolo – do 14.09.2018

 

Inžinierske ŠP

- špeciálna strojárska technika;

- údržba špeciálnej mobilnej techniky

pre ak. rok 2017/2018              pre ak. rok 2018/2019

I. kolo – do 30.06.2017            I. kolo – do 30.06.2018

II. kolo – do 30.09.2017           II. kolo – do 14.09.2018

 

Doktorandský ŠP

pre ak. rok 2017/2018

- strojárske technológie a materiály: - do 06.08.2017

pre ak. rok 2018/2019

- strojárske technológie a materiály: - do 06.08.2018

 

 

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA:

pre ak. rok 2017/2018                                                       pre ak. rok 2018/2019

- apríl 2017 (bakalárske štúdium – I. kolo)                   - apríl 2018

- júl 2017 (bakalárske štúdium – II. kolo)                     - júl 2018

- august 2017 (bakalárske štúdium – III. kolo)            - august 2018

- september 2017 (bakalárske štúdium – IV. kolo)     - september 2018

- júl 2017 (inžinierske štúdium – I. kolo)                       - júl 2018

- október 2017 (inžinierske štúdium – II. kolo)             - september 2018

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

- 25,00 € * (pre I. a II. stupeň) poplatok je nutné uhradiť bankovým prevodom a bankou potvrdenú zrealizovanú platbu vložiť do prihlášky

 

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000065375/8180

IBAN: SK1381800000007000065375

Variabilný symbol: 10302

Referenčné číslo: 5699 687

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka)

(do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

 

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV:

Akreditovaný študijný program

titul

forma štúdia

Plánovaný počet prijatých študentov

do 1. roč.

D/E

Špeciálna strojárska technika

Bc.

D/E

40/25

Servis a opravy automobilov

Bc.

D/E

40/20

Mechanizmy špeciálnej techniky

Bc.

D/E

30/20

Špeciálna strojárska technika

Ing.

D/E

40/20

Údržba špeciálnej mobilnej techniky

Ing.

D/E

40/20

Strojárske technológie a materiály

PhD.

D/E

podľa aktuálnej kapacity

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30