Naša prístrojová technika

Por.

čís.

Názov

zariadenia

Účel použitia

1.       

Laboratórna elektrická oblúková piecka

Zariadenie je určené na tavenie kovov s vysokou teplotou tavenia, tavenia vysoko reaktívnych kovov a ich zliatin vo vákuu a v ochrannej atmosfére. Slúži na prípravu nových kompozícií zliatin kovov.

2.       

Automatický prístroj na elektrolytické leštenie a leptanie vzoriel

Zariadenie je určené na elektrolytické leštenie a leptanie povrchu vzoriek s  oddelene regulovateľnými okruhmi napätia pre leštiace  a leptacie procesy.

3.       

Automatizovaná brúska a leštička s možnosťou programovania

Zariadenie slúžiace na manuálne a automatizované brúsenie a leštenie povrchu vzoriek s možnosťou programovania.

4.       

Vibračný leštiaci prístroj na konečné leštenie kovových a nekovových materiálov

Zariadenie je určené na konečné leštenie kovových a nekovových materiálov pre ich skúmanie v rastrovacom elektrónovom mikroskope, s možnosťou elektromechanického vibračného leštenia vzoriek, s variabilným nastavením vibrácií.

5.       

Presná diamantová píla na rezanie kovových a nekovových materiálov

Presná diamantová píla je určená na rezanie kovových a nekovových materiálov  na presné a šetrné rezanie malých vzoriek kovových a nekovových materiálov.

6.       

Automatický elektrohydraulický lis na rýchle zalisovanie vzoriek

Automatický elektro-hydraulický lis je určený na rýchle zalisovanie vzoriek za tepla do všetkých termosetických hmôt, bez potreby stlačeného vzduchu. Lisovacia teplota 50 až 190 °C, lisovací tlak 90 až 250 bar, zohrievací element min. 1300 W.

7.       

Zariadenie pre meranie lokálnych mechanických vlastností (triboindenter)

Systém nanoindentora a 3D mikroindentora - systém pre nanomechanické testy materiálov.  Merací systém zariadenia je vhodný pre nanoindentačné experimenty (kvázistatická nanoindentácia, nanovrypové skúšky, nanooterové skúšky skenovaním plochy povrchu vzorky s presne definovanou silou, „in situ“ SPM zobrazovanie, dynamickú mechanickú analýzu, mapovanie modulu pružnosti na zvolenej ploche – tzv. „modulus mapping“) a umožňuje tiež mikroindentáciu a mikrovrypové skúšky minimálne do 2N.

8.       

Dynamicko-mechanický analyzátor chladený dusíkom

Zariadenie vhodné na viskoelastické meranie materiálov. Teplotný rozsah minimálne od –150 °C  až do 600 °C. Chladenie je zabezpečené kvapalným dusíkom do teploty min. –150 °C. Frekvenčný rozsah minimálne v rozsahu od 0,01 Hz do 100 Hz, s minimálnou maximálnou silou 15 N. Rozlíšenie sily 0,00001 N, rozlíšenie deformácie ≤ 1 nm.  Environmentálna komora umožňuje vykonávať merania taktiež v závislosti od zmeny vlhkosti prostredia - zmena relatívnej vlhkosti v rozsahu 5% - 95%.

9.       

Dilatometer

Zariadenie na dilatometriu s vysoko rýchlym chladením a ohrevom vzorky vrátane deformačnej jednotky a merania vzorky v ťahu a tlaku. Dilatometer je určený na meranie elektricky vodivých vzoriek v rozsahu teplôt – 150 až 1700 °C s rýchlosťou ohrevu vzorky ≥ 4000 °C/s a rýchlosťou chladenia vzorky ≥ 2500°C/s. Umožňuje merania na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére.

10.   

Mikroskop atómových síl-AFM

Atómový silový mikroskop je prístroj určený na zisťovanie  lokálnych mechanických, termo-mechanických a elektrických vlastností materiálov. Operačné módy pre analýzu vzoriek na vzduchu a/alebo v kvapaline: Kontaktný mód/mikroskopia bočných síl, AC mód/tapping mód s riadením fázy a funkciou Q-control, mikroskopia elektrických síl, mikroskopia povrchového potenciálu, magnetických síl, piezoreakčných síl, zobrazovanie stratového uhla tan δ, silová spektroskopia a mapovanie, nanolitografia, nanomanipulácia.

Zariadenie umožňuje na ploche menšej ako 100 nm x 100 nm lokálny ohrev vzorky sondou na teplotu minimálne 500 °C tak, aby bolo možné skúmať lokálne termo-mechanické vlastnosti vzorky.

11.   

Vysokoteplotný tribometer

Štúdium tribologických vlastností tenkých vrstiev, povlakov, kovových materiálov a keramiky za normálnych i za zvýšených teplôt (až do 1000 °C).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31