Členovia Rady pre súbeh študijných programov Špeciálna strojárska technika a Strojárske technológie a materiály

1.)    Zástupcovia za Fakultu špeciálnej techniky

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING

 

2.)    Zástupcovia za zamestnávateľov        

Ing. Milan Krištof - ZVS holding a.s.

Ing. Štefan Timár, PhD. - MSM GROUP, s.r.o.

 

3.)    Zástupca za študentov

Matúš Burian, Ing. Robert Cíger

 

Tajomník

Ing. Lenka Bartošová, PhD.