Členovia 2. Rady

1.)    Zástupcovia za Fakultu špeciálnej techniky

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

Ing. Michal Krbaťa, PhD.

 

2.)    Zástupcovia za zamestnávateľov        

Ing. Ivan Kebísek - Yanfeng Automotive Interiors Slovakia s.r.o.

Ing. Miroslav Šulek - LEONI Slovakia spol. s r.o.

 

3.)    Zástupca za študentov      

Bc. Roman Papp

 

Tajomník

Ing. Lenka Bartošová, PhD.