Členovia katedry

Zamestnanec 

E-mail

Telefón

Pracovná pozícia

Miestnosť

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

jiri.balla@tnuni.sk

032/7400 245

profesor

302

Ing. Alena Breznická, PhD.

alena.breznicka@tnuni.sk

032/7400 241

prodekanka pre rozvoj, stratégiu a spoluprácu s praxou, zástupkyňa vedúceho katedry, odborná asistentka

231

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

viliam.cibulka@tnuni.sk

032/7400 200

dekan fakulty, docent

229

Ing. Maroš Eckert, PhD.

maros.eckert@tnuni.sk

032/7400 246

vedúci katedry, odborný asistent

304

prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.

alexej.chovanec@tnuni.sk

032/7400 259

profesor

311

Ing. Milan Jus, PhD.

milan.jus@tnuni.sk

032/7400 228

odborný asistent

303

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

peter.liptak@tnuni.sk

032/7400 278

prorektor pre stratégiu a rozvoj, docent

305

Vladimír Masár

 

032/7400 284

technik

404

Ing. Pavol Mikuš, PhD.

pavol.mikus@tnuni.sk

032/7400 245

odborný asistent

302

Ing. Štefan Pivko, PhD.

stefan.pivko@tnuni.sk

032/7400 216

prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, odborný asistent

239

prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.

jiri.stodola@tnuni.sk

032/7400 241

profesor

301

Menný zoznam externých zamestnancov

PhDr. Zuzana Fischerová, PhD.

032/7400 221

odborná asistentka

202

Menný zoznam externých doktorandov katedry

Ing. Miroslav Sagan

miroslav.sagan@tnuni.sk

 

doktorand

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 23
24 25 26 27 28 29