Veda a výskum

Projekty v roku 2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

(1.1 Inovácia a modernizácia študijných programov.

1.2 Tvorba nových študijných programov

1.3 Tvorba študijných programov vo svetovom jazyku)

Druh projektu: EÚ  

Zodpovedný riešiteľ projektu: kolektív autorov 

 

 

Projekty v roku 2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

(1.1 Inovácia a modernizácia študijných programov.

1.2 Tvorba nových študijných programov

1.3 Tvorba študijných programov vo svetovom jazyku)

Druh projektu: EÚ  

Zodpovedný riešiteľ projektu: kolektív autorov  

 

 

Projekty v roku 2013

Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi.

Druh projektu:  RMC

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Ľubomír Uherík, PhD.

Vývoj metód a nové prístupy k projektovaniu vstupných, medzioperačných a výstupných skladov a ich umiestnenie v banskom, hutníckom a stavebnom priemysle.

Druh projektu: VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Viliam Cibulka, PhD.

Rozšírenie centra priemyselného výskumu technológie plazmovej nitridácie.

Podnikanie a inovácie. Prioritná os 3. Program Potenciál, 3 výzvy.

Druh projektu: EÚ

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Peter Lipták, PhD., doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.

WP2 – Priemyselné havárie (stanovenie metodiky predbežného odhadu rizika).

WP5 – Terorizmus (detekcia výbušnín a nástražných systémov, obnova územia).

Druh projektu: EÚ

Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Štefan Pivko, PhD., Ing. Ján Štrba, Ph.D

Adaptívne techniky modelovania mobilnej technologickej platformy bezobslužného

pozemného systému

Druh projektu: MOSR

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Ľubomír Uherík, PhD., Ing. Jozef Eliáš, PhD.

Projekt bezpečnostního výzkumu Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru (DDSYSTEM).

Druh projektu: Program bezpečnostného výskum ČR

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Vladimír Čech, PhD.,

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

(1.1 Inovácia a modernizácia študijných programov.

1.2 Tvorba nových študijných programov

1.3 Tvorba študijných programov vo svetovom jazyku)

Druh projektu: EÚ

Zodpovedný riešiteľ projektu: kolektív autorov

 

Projekt Efektívna správa a manažment TnUAD.

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Viliam Cibulka, PhD.

 

Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku pri TnUAD.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

Rámcová aktivita 2.1.1: Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania.

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.

 

Projekty v roku 2012

Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi.

Druh projektu:  RMC

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Ľubomír Uherík, PhD.

Vývoj metód a nové prístupy k projektovaniu vstupných, medzioperačných a výstupných skladov a ich umiestnenie v banskom, hutníckom a stavebnom priemysle

Druh projektu: VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Viliam Cibulka, PhD.

Rozšírenie centra priemyselného výskumu technológie plazmovej nitridácie.

Podnikanie a inovácie. Prioritná os 3. Program Potenciál, 3 výzvy.

Druh projektu: EÚ

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Peter Lipták, PhD., doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.

Bezpečnosť územia a udržateľný rozvoj. Projekt Konzorcia Progres 3.

Druh projektu: EÚ

Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Štefan Pivko, PhD., Ing. Ján Štrba, Ph.D

Výskum stratégií riadenia hybridnej hnacej jednotky motorových vozidiel.

Druh projektu: MO SR

Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Jozef Eliáš, PhD.

Adaptívne techniky modelovania mobilnej technologickej platformy bezobslužného pozemného systému

Druh projektu: VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Jozef Eliáš, PhD., doc. Ing. Čech, PhD.

Rozvoj progresivních metod hodnocení technického stavu vojenské mobilní techniky.

Druh projektu : MO ČR

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.

 

Perspektivní metody diagnostiky a jejich aplikace na bojová a speciální vozidla.

Druh projektu : špecifický výskum

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.

Turbulátor v spalinovej rúrke kotla.

Druh projektu : VEGA projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Peter Lipták, PhD.

Výskum fyzikálnych vlastností vysokopevných ocelí a ich sekundárna úprava.

Druh projektu : APVV projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Peter Lipták, PhD.

 

Výskum a aplikácie stochastických modelov prevádzky a údržby mobilnej techniky.  

Druh projektu:  VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.

 

Projekty v roku 2011

Výskum stratégií riadenia hybridnej hnacej jednotky motorových vozidiel.

Druh projektu:  VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Eliáš Jozef, PhD.

Výskum interakcie vozidlo – vozovka s ohľadom na degradáciu vlastností ich nosných štruktúr.

Druh projektu:  VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.

 

Výskum fyzikálnych vlastností vysokopevných ocelí a ich sekundárna úprava.

Druh projektu : APVV projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Peter Lipták, PhD.

Modelovanie rizík prevádzky a údržby technických systémov.

Druh projektu:  VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.

Výskum materiálových a prevádzkových aspektov porúch, ich identifikácia, lokalizácia, analýza, modelovanie a optimalizácia. 

Druh projektu : VEGA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.

 

Inteligentná ochrana mobilných objektov.

Druh projektu : ASFEU

Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Štefan Pivko, PhD.

 

Výskum inovatívneho typového radu vodných turbín pre malé vodné elektrárne.

Druh projektu:  ASFEU

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.

 

Príprava projektu výskumu robotického pozemného vozidla podľa prioritných požiadaviek EDA.

Druh projektu : PREDA

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Peter Lipták, PhD.

 

Výskum ochrany posádky kabíny špecializovaného vozidla.

Druh projektu : APVV

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc. Ing. Peter Lipták, PhD.

 

Projekty v roku 2010

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov.

Druh projektu : EÚ projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Eliáš Jozef, PhD.

Výskum vplyvu vedenia 30 mm podkalibrovej strely v drážkovanej hlavni s úsťovou brzdou kanóna 2A42 na presnosť streľby a prierazný účinok.

Druh projektu : MOSR projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc.Ing. Peter Lipták, PhD.

Výskum plnenia vysokokalibrovej munície necitlivou trhavinou.

Druh projektu : SORO projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc.Ing. Peter Lipták, PhD.

Stanovenie kritérií efektívnosti využitia špeciálnej techniky a tvorba modelu jej hodnotenia.

Druh projektu : VEGA projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  doc.Ing. Peter Lipták, PhD.

Rozvoj progresivních metod hodnocení technického stavu vojenské mobilní techniky.

Druh projektu : medzinárodný projekt

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.

Perspektivní metody diagnostiky a jejich aplikace na bojová a speciální vozidla.

Druh projektu : Specifický výzkum K 202 FVT UO Brno

Zodpovedný riešiteľ projektu:  prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.

 

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29