Koordinátor a poradca pre zahraničných študentov

Ing. Katarína Žitňanská

e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk

tel.: +421 32 7400 270

Pomoc pri:
 

  • vyplnení prihlášky pre uchádzača o štúdium,
  • vybavení dokladov na cudzineckej polícii,
  • vybavení ubytovania.
ŠTÚDIUM