ŠVOČ

Fakulta špeciálnej techniky vyhlasuje súťaž o najlepšiu prácu v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2022, ktorá sa bude konať 28.04.2022. 

 

Do súťaže sa môžete prihlásiť e-mailom na adrese svoc.fst@tnuni.sk do 25.02.2022.