Končiaci študenti (Bc., Ing.)

Šablóny záverečných prác

Šablóny bakalárskeho, semestrálneho a diplomového projektu

Ďašie informácie a odporúčania

Evidenčné číslo (kód z AIS) má byť umiestnené aj na vrchnom obale práce (DP aj BP). Forma a spôsob umiestnenia kódu je uvedená v predpisoch, ktoré boli v tomto zmysle aktualizované.

Ak si chcete skontrolovať, či máte správne vytvorený dokument pre kontrolu originality, tak to môžete spraviť tu

Zoznamy záverečných prác s odkladnou lehotou k 31.12.

Súťaž o TOP študentskú prácu s firmou MSM GROUP

ŠTÚDIUM